X-Brand Nadeln - Soft Edge Magnums - 50er Box


X-Brand Nadeln - 05 Soft Edge Magnum 0.35 - 50er Box
13,50 €
X-Brand Nadeln - 07 Soft Edge magnum 0.35 - 50er Box
13,50 €
X-Brand Nadeln - 09 Soft Edge magnum 0.35 - 50er Box
13,50 €
X-Brand Nadeln - 11 Soft Edge magnum 0.35 - 50er Box
16,00 €
X-Brand Nadeln - 13 Soft Edge magnum 0.35 - 50er Box
16,00 €
X-Brand Nadeln - 15 Soft Edge magnum 0.35 - 50er Box
16,00 €