Algemene Actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden
Tattooland Supplies / TS Trading B.V.

Actievoorwaarden
Voor alle acties gelden de algemene voorwaarden mits er in de promotionele uitingen op de website en/of social media anders is gecommuniceerd.
Tattooland Supplies behoudt zich het recht om te allen tijde, zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website geplaatst worden.
Tattooland Supplies en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van de Algemene Actievoorwaarden. Door deel te nemen aan een actie van Tattooland Supplies, gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Acties
De aard, duur en vervaldatum van een korting of actie en overige specifieke gebruiksvoorwaarden worden altijd in de uiting gecommuniceerd.
De acties  en aanbiedingen gelden uitsluitend voor aankopen die gedaan worden in de desbetreffende actieperiode.
Bij de online aankoop van een actieproduct wordt de korting automatisch verrekend in het winkelmandje. Is er een kortingscode van toepassing, dan dient deze te worden ingevuld voor het verrekenen van de korting.
Bij een winactie valt er niet over de uitkomst te corresponderen betreffende de winnaar en/of de prijzen.
Tattooland Supplies neemt te allen tijde contact op met de winnaar.
Bij acties met ingezonden beeld- of fotomateriaal van deelnemers behoudt Tattooland Supplies het recht deze materialen onbeperkt online in te zetten (posten en re-posten).
Bij deelname aan een actie geven deelnemers Tattooland Supplies toestemming om zijn/haar (studio) naam, foto’s en video’s te gebruiken bij promotionele activiteiten.

Kortingscodes
De aard, duur en vervaldatum van een korting of actie en overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan in de uiting waarin de actie is gecommuniceerd.
Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde looptijd geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
Een kortingscode kun je maar één keer gebruiken; wanneer je de bestelling annuleert of retourneert wordt er geen nieuwe kortingscode uitgegeven.
Kortingscodes zijn niet geldig op eventuele bezorg- en servicekosten.
Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden in combinatie met speciale acties, aanbiedingen en andere kortingscodes.
Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden voor openstaande bestellingen.
De korting is niet inwisselbaar voor contant geld.

Aanvullende voorwaarden
Bij het retourneren van (één van) de goederen zal de waarde van de goederen minus de gegeven korting worden uitbetaald.
Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
Druk-, publicatie- en zetfouten zijn in al onze communicatie voorbehouden, hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.
Tattooland Supplies medewerkers zijn uitgesloten van de te winnen prijzen
Voor alle acties en aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt.
Klanten die aantoonbaar misbruik maken van de acties, kunnen worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte korting/actieproduct teruggevorderd worden.