REACH Verordening

Belangrijke informatie over de REACH verordening

Mogelijk ben je al op de hoogte van het feit dat wij ons dit jaar in de overgangsfase bevinden van de REACH-verordening, die volgend jaar 4 januari 2022 volledig van kracht wordt. Een verordening met enorme consequenties voor tatoeage inkt!

Deze nieuwe wet, die tot doel heeft tatoeage inkt in de Europese Unie te reguleren en te normeren, beperkt onder meer het gebruik van bepaalde pigmenten en conserveringsmiddelen, die voorheen bij de productie van tatoeage inkt mochten worden gebruikt.

In de toekomst zullen sommige van deze stoffen mogelijk nog slechts in zeer kleine hoeveelheden in tatoeage inkt toegestaan zijn waardoor een effectieve werking van deze stoffen onmogelijk wordt. Goede voorbeelden hiervan zijn de pigmenten Blue 15:3 en Green 7, waarvoor overigens een overgangsperiode geldt tot januari 2023. Met het verbieden van deze pigmenten zullen naar alle waarschijnlijk 65% van alle tatoeage inktkleuren verdwijnen! Wij roepen jullie dan ook op om de petitie "Save the Pigments" te ondersteunen én te ondertekenen. Doe mee in het belang van jezelf en onze industrie.

Om diverse redenen zijn fabrikanten van de tatoeage inkt er nog niet in geslaagd de stoffen die binnenkort niet meer zijn toegestaan te vervangen voor kwalitatief vergelijkbare componenten. Ook wachten wij nog op informatie op welke termijn producenten verwachten alternatieven te kunnen aanbieden. Als groothandel leveren wij diverse inktmerken. Helaas betekent deze verordening voor ons dat een groot deel van ons inktassortiment na 4 januari 2022 niet meer verkocht mag worden. Wij zullen alle kleuren die na deze periode verboden zijn en dus ook niet meer mogen worden gebruikt als tatoeage inkt zo snel mogelijk op onze website aangeven. De tattoo kleuren die onder deze verordening vallen worden op onze website aangemerkt met de woorden [REACH BAN].

Wij begrijpen de onzekerheid die deze situatie veroorzaakt voor iedereen die werkzaam is binnen deze mooie branche. Wij zullen dan ook met al onze kracht en in samenspraak met alle belanghebbende partijen zoeken naar een oplossing voor dit deze bedreiging voor onze branche.

Wij hopen dat fabrikanten op zeer korte termijn met positief nieuws komen en tatoeëerders zonder problemen ook in 2022 over alle tatoeage kleuren kunnen beschikken. Daar gaan we voor!